Ενεργειακή ΕΠΕ

ΑΡΧΙΚΗ

Η Έρκυνα Ενεργειακή με διακριτικό τίτλο Green Energy Ltd ιδρύθηκε το 2006 από επιχειρηματίες με μακροχρόνια εμπειρία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και έκτοτε δραστηριοποιείτε ενεργά στον τομέα των ΑΠΕ. Παρά το ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2009 το αρχικό της επενδυτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε την κατασκευή ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας.